Общи условия

Всеки регистриран потребител в уеб сайта YESPRIZE.COM се задължава да спазва и уважава общите условия на уеб сайта, описани в тази страница. Ако потребителят не е съгласен - може да изтрия своя профил, както и да заличи всичките си данни в уеб сайта.

I. Права и задължения на потребителя:

 1. Потребителят има право да се регистрира в уеб сайта и да участва в него.
 2. Потребителят има право да придобива монети в уеб сайта, като за целта разпространява своя уникален линк в Интернет пространството.
 3. Потребителят има право да се възползва от SMS услугите в уеб сайта.
 4. Потребителят има право да изтрие своя профил и да преустанови участието си в уеб сайта, като за целта се свърже със уеб сайта и изпрати молба.
 5. Потребителят няма право да извършва действия, които да нарушават законите на Република България.
 6. Потребителят няма право да извършва злонамерени действия спрямо уеб сайта или останалите потребители в него, обиждайки ги или дискриминирайки ги на религиозна, етническа или каквато и да е било основа.
 7. Потребителят няма право да манипулира уеб сайта по какъвто и да е било начин.
 8. Потребителят няма право да претоварва уеб сайта с фиктивни заявки или друга информация.
 9. Потребителят няма право да използва Proxy, PTC, iframe, AutoSurf и всякакви други начини за натрупване на трафик към уеб сайта.
 10. Потребителят няма право да предоставя своите потребителско име и парола в уеб сайта на трети лица.
 11. Потребителят няма право да използва повече от един профил в уеб сайта едновременно.
 12. Потребителят няма право да продава или подарява своя профил в уеб сайта.
 13. Потребителят няма право да използва SMS услугите на уеб сайта другаде. Потребителят няма право и да кара други потребители да му изпращат SMS-и за услуги в него.

II. Права и задължения на уеб сайта:

 1. Уеб сайтът има право да блокира за неопределен срок от време профила на потребител, нарушил общите условия на уеб сайта.
 2. Уеб сайтът има право да изпраща съобщения насочени към потребителите, в уеб сайта или на техните e-mail адреси.
 3. Уеб сайтът има право да публикува линкове към други сайтове, като не носят никаква отговорност дали те работят и какво е тяхното съдържание.
 4. Уеб сайтът има право да редактира общите условия в тази страница в случай на необходимост, без да е необходимо да уведомява потребителите в уеб сайта затова.
 5. Уеб сайтът не носи отговорност за погрешно адресирани и изпратени SMS-и за услуги в него.
 6. Уеб сайтът не носи отговорност за некоректно попълнени данни от страна на потребителя. Ако потребителя е попълнил некоректно своите данни свързани с получаването на подарък от уеб сайта - заявката му се анулира, а монетите му не се възстановяват.
 7. Уеб сайтът не носи отговорност отговорност ако има забавяне при получаването на подарък, спечелен от потребител в него.
 8. Уеб сайтът не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до него, осигуряването на помощ, инструкциите за ползването му, както и други параметри.